ĆIRIBU , ĆIRIBA, ZA VIŠE OD 3500 BAČKOTOPOLČANA- GLADNA USTA ĆUTE

NEMA NI ZA OVOLIKO

Prema rešenju o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći objavljenih u “Službenom glasniku RS” od 24. maja 2019, socijalna pomoć od 1. aprila 2019. godine iznosi 8.508,00 dinara.  Na ovaj problem upozorio je, između ostalog, i Komitet za socijalna prava Saveta Evrope, koji je istakao da iznos socijalne pomoći u Srbiji očigledno neodgovarajući i ne prelazi granicu siromaštva. 

Bačkotopolski Centar za socijalni rad minule godine evidentirao je 3.524 korisnika, najviše u kategoriji, materijalnog davanja,podacu sa poslednje sednice Skupštine opštine.Na evidenciji je i 528 novih korisnika socijalne pomoći, što je, sve ukupno, ravno celokupnom stanovništvu većeg dela sela u opštini. Ako se zna da od 8500 dinara , vrlo često i manje žive tročlana domaćinstva , onda je to gola glad za veliki deo naših sugradjana.

Radno sposobni pojedinci mogu da primaju socijalnu pomoć najduže devet meseci u toku godine ali, računi za komunalne usluge stižu im svakog meseca. Stoga, nije teško pretpostaviti sa kakvim posledicama se suočavaju socijalno ugrožena lica dok traje prekid u primanju novčane socijalne pomoći.
– Kada tri meseca ostanu bez jedinog primanja, mnogi od njih ne mogu da plate račune, te zbog dugova ostaju bez struje ili godinama žive u strahu od prinudnog iseljenja i beskućništva – objašnjavaju naši sagovornici. 
– Zakonom o socijalnoj zaštiti je predviđeno da pojedincu koji je sposoban za rad, odnosno porodici u kojoj je većina članova sposobna za rad, pripada novčana socijalna pomoć u trajanju do devet meseci u toku kalendarske godine. Tokom preostala tri meseca, mnogi ostaju bez ikakvih primanja i ne mogu da zadovolje ni osnovne životne potrebe. Pojedini zakupci socijalnih stanova imaju račune za komunalne usluge koje su viši od njihovih ukupnih mesečnih primanja, odnosno od iznosa novčane socijalne pomoći – tvrde oznavaoci prilika

You May Also Like

More From Author