RAZGOVOR O POVLAĆENJU SREDSTAVA IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE ZA POTREBE BAČKE TOPOLE

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je ove godine za Bačku Topolu izdvojio 834.000 dinara.

Opštinsko rukovodstvo predvodjeno predsednikom opštine Adrijanom Satmarijem i predsednikom skupštine opštine Sašom Srdićem o mogućnostima i potrebama opštine

Aleksandar Sofić je naveo da je Bačka Topola dobar primer opštine koja aktivno uzima učešće u svim konkursnim aktivnostima koje sporovodi Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.  Sofić je, nedavno, razgovarao sa opštinskim rukovodsvom o trenutnom stanju, mogućnostima i potrebama te opštine.

“U prilog tome govori i činjenica da su predstavnici opštine Bačka Topola prepoznali i značaj uvođenja eUprave i delegirali predstavnike koji su nedavno u Novom Sadu i Kragujevcu prošli obuke za korišćenje postojećih i novih informacionih usluga koje bi trebalo da zažive u narednom periodu”, rekao je Sofić.

Aleksandar Sofić u Bačkoj Topoli

Resorni sekretar je naglasio da je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu spreman da u ovom procesu lokalnim samoupravama pruži konkretnu i vidljivu podršku kako putem bespovratnih sredstava, tako i u fazi sprovođenja planova razvoja koji predstavljaju preduslov za usvajanje odgovarajućih strategija za ostvarivanje planirane vizije razvoja i upravljanja javnim politikama na lokalnom području.

Aktivnosti na projektima lokalnih samouprava kojima su bespovratna sredstva odobrena odnose se na izradu i realizaciju planova razvoja, odnosno osnovnog strateškog dokumenta kojim treba da se definišu prioritetni ciljevi za razvoj lokalnih samouprava.

“Važno je naglasiti da su planovi razvoja hijerarhijski najviši dokumenti razvojnog planiranja koji na lokalnom nivou sadrže dugoročne planske projekcije za period od najmanje sedam godina”, poručio je Sofić obraćajući se predstavnicima BAČKE TOPOLE. On je apelovao da se u procesu njihove izrade moraju uzeti u obzir i stručno obraditi svi ključni aspekti društveno-ekonomske i razvojne politike uz optimalno korišćenje budzetskih sredstava u cilju obezbeđenja održivog rasta i razvoja.

You May Also Like

More From Author