BAČKA TOPOLA OSLOBADJA UGOSTITELJE PLAĆANJA DELA POREZA

Bačka Topola će i dalje nastojati da učini sve što može da im dodatno pomogne, kaže predsednik SO BAČKA TOPOLA , Saša Srdić

Skupština opština Bačka Topola donelo je, nedavno,odluku o oslobađanju plaćanja dela određenih izvornih lokalnih javnih prihoda, za 2021. godinu, za pravna lica i preduzetnike kojima je bilo zabranjeno ili ograničeno obavljanje delatnosti usled nepovoljne epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVIDA 19. Ovom odlukom naknade za korišćenje prostora na javnoj površini, odnosno za postavljanje letnjih bašti, kioska i drugih montažnih objekata umanjuju se za 50 odsto.

“Na ovaj način dodatno pomažemo preduzećima koje se bave ugostiteljstvom da opstanu u vremenu epidemije da građani sede u baštama, na otvorenom, umesto u zatvorenom prostoru”, rekao je predsednik Skupštine opštine Bačka Topola Saša Srdić

Podsetio je da kao društvo treba da budemo solidarni sa ljudima koji zbog epidemioloških mera već godinu dana ne mogu da rade.

Ova Odluka kao i umanjenje obaveza za polovinu, se odnosi i na komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, za mala, mikro pravna lica i preduzetnike u oblasti turizma, ugostiteljstva i trgovine i njihove poslovne jedinice u Bačkoj Topoli i ostalim naseljenim mestima širom opštine.

I političari i ugostitelji, kažu da je i ovo jedan od dobrih načina da se prevaziđe kriza u kojoj su se našli usled pandemije kovida 19 i mera, kojima su prema procenama, najviše ugroženi upravo ugostitelji i turistički radnici.

.

You May Also Like

More From Author