BAČKA TOPOLA, DOBIJA KOMUNALNU POLICIJU ?

Zamišljeno je da ova organizacija bude u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, umesto da, kao klasične policijske snage, bude izvršni deo Ministarstva unutrašnjih poslova.

Da se opština pojača komunalnom milicijom, ideja je koja treba da bude potvrdjena na narednoj sednici Skupštine opštine na predlog ekspetske grupe koja je sačinila viziju razvoja opštine u narednih osam godina. Dakle da elaboriramo, komunalna milicija obrazuje za zakonom određene poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti jedinice lokalne samouprave u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i obezbeđuje nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave obrazuje komunalnu miliciju kao unutrašnju organizacionu jedinicu u sastavu jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast.

Naravno očekuje se da Ministarstvo finansija pozitivno odgovori na zahtev opštine Bačka Topola za dodatnim sredstvima, koja su neophodna za delovanje komunalne milicije, te da ideja bude pretočena u delo.

Kako je slovom zakona utvrđeno, za komunalnu miliciju je od velike važnosti saradnja sa građanima, pri čemu građani komunalnoj miliciji mogu podnositi prijave, peticije i predloge u vezi sa komunalnim redom pisanim putem, a u hitnim slučajevima telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem.

U svom radu, komunalna milicija sarađuje sa inspekcijskim službama i ministarstvom unutrašnjih poslova, na način koji je zakonom predviđen.

Kada je u pitanju održavanje komunalnog reda, komunalna milicija je naročito nadležna da se angažuje po pitanjima snabdevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja zemlje i ostalog rastresitog materijala, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva, saobraćajnih oznaka i signalizacije, parkiranja, prevoza putnika u gradskom i prigradskom, odnosno lokalnom saobraćaju, taksi prevoza, postavljanja privremenih poslovnih objekata, zaštite od buke u životnoj sredini, kontrole radnog vremena subjekata nadzora, održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata.

You May Also Like

More From Author