PADAJU CENE MESA, DEFINITIVNO BIĆE JEFTINIJA SVINJETINA

Donetom odlukom doći će do snižavanja cene u odnosu na prosečne cene u prodavnicama i to svinjske plećke za 173 dinara po kilogramu, svinjskog vrata za 218 dinara po kilogramu i svinjske slabine za 150 dinara po kilogramu, dok će istovremeno doći i do nivelacije cene svinjskog buta.

Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da će na osnovu dopune odluke o ograničavanju cena, koju je danas donela Vlada Srbije, doći do snižavanja cena svinjskog mesa od 150 do 218 dinara po kilogramu, te da je na 10 posto ograničena marža pri prodaji pilećeg mesa.

“Donetom odlukom doći će do snižavanja cene u odnosu na prosečne cene u prodavnicama i to svinjske plećke za 173 dinara po kilogramu, svinjskog vrata za 218 dinara po kilogramu i svinjske slabine za 150 dinara po kilogramu, dok će istovremeno doći i do nivelacije cene svinjskog buta”, navodi Ministarstvo.

Navodi se i da je odlučeno da se visina marže pri prodaji pilećeg mesa ograniči na maksimalno 10 procenata.

You May Also Like

More From Author