SUBVENCIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST BAČKOTOPOLČANA 6,6 MILIONA DINARA

Pored sopstvenog udela stanovništva, investicije podržavaju i Opština Bačka Topola i Ministarstvo rudarstva i energetike, sa ukupno 6,6 miliona dinara. Opština i ministarstvo su zaključili ugovor o podržavanju ove investicije. Uskoro konkurs za gradjane,do tada da znate šta vas čeka.

Ukoliko planirate da zamenite stolariju, izolaciju, peć ili kotao ili da ugradite solarni panel, država svake godine raspisuje konkurs za subvencije za stolariju i energetsku efikasnost.

Ove godine konkurs je raspisan početkom februara, a za razliku od prošle godine, građanima će biti na raspolaganju dve milijarde dinara, od toga, za ovo područje -opština Bačka Topola i Ministarstvo rudarstva i energetike, ukupno 6,6 miliona dinara. Opština i ministarstvo su zaključili ugovor o podržavanju ove investicije.

Novac dodeljen od strane Ministarstva može se iskoristiti za u četiri slučaja.

Prvi slučaj je unapređenje termičkog omotača, odnosno zamena spoljnih prozora i vrata, termička izolacija ispod krova, kao i termička izolacija zidova i tavanica. Najveće interesovanje među građanima vlada za upravo ovim subvencijama.

Zatim, novac od subvencije može se iskoristiti za unapređenje termotehničkih sistema zgrade – kupovinu efikasnijeg kotala ili peći, radijatora, cirkulacionih pumpi, uređaja za merenje i regulisanje toplote i cevne mreže.

Za projekte unapređenja energetske efikasnosti u zgradama maksimalan iznos podsticaja je 30 miliona dinara, ali u opštinama čiji je stepen razvijenosti ispod 50 odsto republičkog proseka, država može finansirati i do 100 odsto vrednosti projekta. U ostalim slučajevima država može da finansira do 70 odsto.

Sledeća moguća namena jesu solarni kolektori, a zatim i solarni paneli.

Novac se može dobiti za nabavku solarnih panela snage koja nije veća od odobrene snage mernog mesta, što se može videti na računu za struju, a maksimalno do snage od 6 kilovata.

Pravo na učestvovanje na konkursu za dobijanje subvencija za zamenu stolarije imaju svi građani koji ispunjavaju dva propisana uslova.

Prvi od tih uslova jeste da budete vlasnik stana ili kuće za koju podnosite prijavu, kao I da vam je prijavljeno mesto prebivališta upravo na toj adresi.

Drugi uslov je da posedujete neki od dokaza za stambeni objekat za koji podnosite prijavu – prepis lista nepokretnosti, kojim se dokazuje da je objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, da je preuzet iz zemljišne knjige, kao i da je upisan po zakonu o zakonjenju ili ima upotrebnu dozvolu.

Drugi dokaz jeste upotrebna dozvola, ukoliko objekat nije zaveden u katastru. U istom slučaju možete priložiti, umeso upotrebne dozvole, rešenje o ozakonjenju.

Kada se prijavljujete na konkurs, možete da se opredeliti samo za jednu meru, na primer zamenu spoljnih prozora ili instalaciju solarnog panela.

Ukoliko ste vlasnik porodične kuće ili stana, potrebna vam je fotokopija lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta, fotokopije ličnih karata, odnosno zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih za maloletna lica, prepisan i popunjen prijavni obrazac, prilog o stanju stanova ili kuća i izjave, koji su dostupni na sajtovima lokalne samouprave i Ministarstva energetike.

Zatim, potreban vam je predračun sa količinom i cenom za opremu sa ugradnjom, koju dobijate od jednog od izvođača radova sa liste koju opština objavi, a kog sami birate.

Sledeća neophodna stavka jeste kopija rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za prethodnu godinu, odnosno kopija ugovora o kupoprodaji ukoliko je ona izvršena u prethodnih godinu dana. Potrebna vam je i fotokopija računa za utrošenu električnu energiju za prethodni mesec za kuću ili stan za koji se konkuriše.

Za stambene zgrade potrebno je dostaviti i potvrdu o registraciji skupštine stanara i saglasnost stambene zajednice, ukoliko konkurošete za subvenciju za zamenu kotlova ili uvođenje izolacije zgrade.

Za kraj, potrebno je da napravite plan i dobijete predračun potrebnih radova firme za koju ste se opredelili. Svu nabrojanu dokumentaciju potrebno je odneti u lokalnu samoupravo, a potom će stručna komisija izaći na teren. Potrebno je da komisiji tada date na uvid građevinski projekat objekta, ukoliko on postoji.

Nakon procene komisije objavljuje se lista posle koje će moći da se počne sa finansiranjem radova koje je komisija odobrila

Iz opštinske uprave upozoavaju – molimo građane koji žele da se prijave na konkurs da ne kupuju nikakav materijal, i ne započnu nikakve radove pre objavljivanja konkursa i zaključenja ugovora. Investicije započete pre zaključenja ugovora više se ne mogu podržati putem konkursa.

You May Also Like

More From Author