BEZBEDNOST , NA PRVOM MESTU

Predsednik opštine Adrijan Satmari rekao je, danas, da su, u cilju razvoja saobraćaja i putne infrastrukture, na teritoriji opštine Bačka Topola ove godine postavljena četiri brzinska LED displeja- u okviru projekta, čiju vrednost je sa 1.400.000 finansirao Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a iz budžeta opštine, sa 400.000 dinara, lokalna samouprava.

Prekoračenje brzine i neprilagođena brzina u saobraćaju su najučestaliji problemi današnjice koji dovode do velikog broja saobraćajnih nezgoda u kojima se neretko gube i ljudski životi ili ostaju trajne posledice.

Iz tog razloga je regulisanje brzine u saobraćaju centralni deo bezbednog sistema koji je sačinjen od postavljanja odgovarajućih uređaja i sistema za merenje brzine kretanja vozila. To su shvatili u Bačkj Topoli i odlučili se da postave četri kontrolna punkta.

Brzina ali i vozila kao uzročnici tih brzina, utiču kako na nivo usluge tako i na bezbednost u saobraćaju
i na kvalitet života. Usled toga je upravljanje brzinama saobraćaja od višestrukog značaja i ono treba
pre svega da obezbedi efikasne i ekonomične uslove odvijanja modernog saobraćaja kao i preventivnu
zaštitu ljudskih života kao najvećeg blaga, a potom i materijalnih sredstava. objasnio je predsednik opštine Adrijn Satmari i dodao da je reč o projektu čiju vrednost je sa 1.400.000 finansirao Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a iz budžeta opštine, sa 400.000 dinara, lokalna samouprava. Objasnio je da je poslednjoj sednici Saveta za bezbednost saobraćaja usvojena je strategija za bezbednost u saobraćaju na putevima opštine. Siguran je da će implementacijom ovog projekta i bezbednost saobraćaja na našim putevima biti mnogo veća i dodao – što se tiče puta prema Staroj Moravici želim da istaknem da opština Bačka Topola već dugi niz godina lobira za rekonstrukciju puta na kom se upravo nalazimo i smatram velikim uspehom to što je ove godine i završen, imajući u vidu i činjenicu da vodi na granični prelaz Bajmok – Bačalmaš.

Upravljanje brzinama se koristi radi povećane efikasnosti saobraćaja, harmonizacije saobraćajnog toka,
povećanja nivoa usluge i sprečavanju nastanka incidentnih situacija, objasnili su u opštini.

You May Also Like

More From Author