BAČKA TOPOLA / ZAVRŠENO 74 POSTO RADOVA NA BRZOJ PRUGI BEOGRAD SUBOTICA

Ministar za gardjevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu GORAN VESIĆ, istakao je da je budžet resornog ministarstva ove godine veći nego prethodne i da će država samo u infrastrukturu 2024. uložiti četiri milijarde evra, dok je prošle godine uloženo oko tri milijarde evra. Prilikom nedavne posete Bačkoj Topoli, podsetio je i da je završena brza pruga između Beograda i Novog Sada, a da će do kraja ove godine biti završeno 108 kilometara brze pruge do Subotice, koja će u saobraćaj biti puštena u martu ili aprilu sledeće godine, jer je potrebno tri do četiri meseca za njeno testiranje.

Država će u saobraćajnu infrastrukturu u Vojvodini uložiti više nego ikada do sada, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) Goran Vesić i dodao da će taj deo naše zemlje biti dobro premrežen putevima i da će se, osim ulaganja u izgradnju novih pruga, u pokrajini raditi i rekonstrukcija oko 400 kilometara regionalnih pruga.

“Videćete koliko će to značiti ne samo za Bačku Topolu već i za sva mesta koja se nalaze na samoj pruzi”, rekao je Vesić, navodeći da će ove godine početi izgradnja brze pruge od Beograda do Niša koja će biti duga 230 kilometara, tako da će Novi Sad biti povezan brzom prugom i sa Nišom, te da će kasnije biti nastavljena pruga prema Skoplju.

Ministar je istakao i da će do 2027. godine potpuno biti završen Fruškogorski koridor sa sva tri nova mosta u Novom Sadu i tunelom Iriški venac.

“Nikada se toliko nije gradilo u Vojvodini kada je u pitanju drumska infrastruktura. Da bi se gradili autoputevi, brze saobraćajnice i mostovi država mora da ima novca. Bilo je vremena kada država nije imala dovoljno novca, sada ga ima. Osim novca, imamo i viziju predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji insistira na tome da izgradnjom saobraćajne infrastrukture suštinski stvaramo osnov za razvoj privrede”, rekao je Vesić.

On je naveo da, gde god su urađeni put ili pruga, tu dolaze investicije koje znače više radnih mesta, što znači veći životni standard, kao i razvoj lokalnih biznisa i turizma.

Novi podvožnjak koji se gradi u Bačkoj Topoli nalazi se na oko dvesta metara od železničke stanice u ovom gradu. Armiranobetonska konstrukcija podvožnjaka gradi se na ukrštanju brze pruge Novi Sad – Subotica i Senćanskog puta u Bačkoj Topoli. Ukupna dužina podvožnjaka biće oko 240 metara. Radovi se odvijaju po planu, a do sada je završeno više od 90 odsto posla. Fundiranje objekta završeno je u potpunosti, radovi na donjem stroju pruge završeni su oko 90 odsto, a na gornjem stroju oko 60 odsto. Projektom je predviđeno da konstrukciju podvožnjaka čini gornja ploča preko koje će prelaziti železnički saobraćaj, temeljna ploča preko koje je predviđen putnički saobraćaj i obodni zidovi. Svi ovi armiranobetonski elementi formiraju „zatvoreni okvir“ odnosno krutu kutijastu konstrukciju.”- veli predsednik SO Bačka Topola Saša Srdić i nastavlja

Kao što je to urađeno i između Beograda i Novog Sada, duž čitave brze pruge do Subotice neće biti ukrštanja pruge i puta u nivou, pa samim tim ni putnih prelaza, već će podvožnjacima i drugim građevinskim objektima biti izvršena njihova denivelacija. Na taj način, bezbednost železničkog i drumskom saobraćaja duž čitave brze pruge između Beograda i Subotice biće podignuta na najviši nivo.U Bačkoj Topoli, na trasi brze pruge Novi Sad – Subotica, pored novog podvožnjaka, u toku su radovi i na rekonstrukciji železničke stanice. U samoj stanici rade se podhodnik, peronski zidovi i ograda, kao i signalno-sigurnosni i telekomunikacioni objekat.

Ministar Vesić je obrazložio da će do 2027. godine potpuno biti završen Fruškogorski koridor sa sva tri nova mosta u Novom Sadu i tunelom Iriški venac.

“Nikada se toliko nije gradilo u Vojvodini kada je u pitanju drumska infrastruktura. Da bi se gradili autoputevi, brze saobraćajnice i mostovi država mora da ima novca. Bilo je vremena kada država nije imala dovoljno novca, sada ga ima. Osim novca, imamo i viziju predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji insistira na tome da izgradnjom saobraćajne infrastrukture suštinski stvaramo osnov za razvoj privrede”, rekao je Vesić.

On je naveo da, gde god su urađeni put ili pruga, tu dolaze investicije koje znače više radnih mesta, što znači veći životni standard, kao i razvoj lokalnih biznisa i turizma.

You May Also Like

More From Author