OBNOVA CRKVE U STAROJ MORAVICI

Ministarstvo ljudskih resursa Mađarske će sa oko 33 hiljade evra, finansirati obnovu krova reformatske crkve u Staroj Moravici. Reformatski pastor Arpad Moric iz Stare Moravice kaže da je to iznos kojim će se moći obnoviti cela krovna konstrukcija, te će se moći zameniti i 11 velikih prozora. Foto – Bela Majlat

Ministarstvo ljudskih resursa Mađarske će sa oko 33 hiljade evra, finansirati obnovu krova reformatske crkve u Staroj Moravici. Reformatski pastor Arpad Moric iz Stare Moravice kaže da je to iznos kojim će se moći obnoviti cela krovna konstrukcija, te će se moći zameniti i 11 velikih prozora.

Reformatorska crkva u Staroj Moravici podignuta je 1822. godine. Pod zaštitom je države kao spomenik kulture.

Ova crkva sa jednim brodom izgradjena je u klasicističkom stilu na bregu obraslom viševekovnim stablima, koja se uzdižu iznad glavnog puta koji prolazi kroz selo. Svojim razmerama se izdvaja medju reformatskim crkvama južne Madjarske, prostranstvu broda doprinosi prozor koji je oivičen sa pet polukružnih lukova. Glavni čeoni deo ističe izrazito izdignut obod koji ga deli na dva dela po horizontali. Vitki toranj ojačan je sa podpornim zidom sa zaobljenjima na krajevima na koje su postavljeni ukrasi od po dve vaze presvučene na crveno obojenim limom. Enterijer prati puritansku tradiciju reformatskih crkava, sivo obojene klupe su takodje izradjene u klasicističkom stilu, sa pridodatim palmetama i rozetama.

Sada je došlo vreme da se popravi što nije odolelo zubu vremena.  U ovom većinski reformatskom selu se mešani raduju radovima na obnovi crkve koja je zaštitni znak sela.

Kupovinu crepa je kanjiška fanrika crepova još 2015. godine podržala sa 50% popusta. Putem konkursa mađarskog ministarstva ljudskih resursa i fonda “Gabor Betlen” je 2016. dodeljena podrška od 10 miliona forinti. Reformatski pastor Arpad Moric iz Stare Moravice kaže da je to iznos kojim će se moći obnoviti cela krovna konstrukcija, te će se moći zameniti i 11 velikih prozora.

Sledi uredjenje enterijera crkve.

You May Also Like

More From Author