BAČKA TOPOLA – ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE- VEĆ 15 GODINA

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao koordinator programa, ove godine je potpisao i pojedinačne sporazume o saradnji sa svih 45 jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini,pa i onim iz Bačke Topole, sa ciljem da se nagradi još veći broj dece i vaspitno-obrazovnih ustanova.

U Pokrajinskoj vladi potpisan Protokol o saradnji u vezi s realizacijom programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, čiji je cilj da se podignu svest i lična odgovornost za brigu o životnoj sredini u vaspitno-obrazovnim ustanovama i lokalnim zajednicama na teritoriji AP Vojvodine, pa i onih iz Bačke Topole.

Protokol su potpisali dosadašnji partneri –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novog Sada, JP „Vojvodinašumeˮ i Pokret gorana Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao koordinator programa, ove godine je potpisao i pojedinačne sporazume o saradnji sa svih 45 jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini, sa ciljem da se nagradi još veći broj dece i vaspitno-obrazovnih ustanova.

Na skupu se obratila podsekretarka Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Brankica Tabak, koja je istakla da Pokrajinska vlada i resorni sekretarijat izdvajaju znatna sredstva za gradove i opštine na teritoriji Vojvodine.

„Opredeljena sredstva su ono što nas povezuje, a potpisivanjem ovih ugovora imate mogućnost da sve ono što ulažete na nivou svojih gradova i opština spojite sa edukacijom, da se više uključite u projekat i da sarađujete sa predstavnicima škola putem javnih preduzeća“, rekla je podsekretarka Tabak i pozvala predstavnike jedinica lokalne samouprave da sve aktivnosti u okviru ovog projekta, u što većoj meri, podrže i medijski.

Ona je istakla da će gradovi i opštine organizovati prevoz na izlete za vaspitno-obrazovne ustanove koje budu nagrađene u ovom ciklusu, i najavila da će uskoro zaživeti i ekološki bioskop.

„Verujem da ćemo uvek imati mogućnost da vas okupljamo“, zaključila je Tabakova.

Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ realizuje se već 15 godina i u njemu je do sada učestvovalo preko 600 vaspitno-obrazovnih ustanova kroz različite aktivnosti kao što su edukativne i kreativne radionice, uređenje i ozelenjavanje ustanova, prikupljanje sekundarnih sirovina (papirna, plastična, limena ambalaža), uvođenje novih koncepata ekološke edukacije (eko-kutak, ekološki časopisi, biološke/ekološke sekcije), kao i uvođenje novih metoda učenja u oblasti zaštite životne sredine.

You May Also Like

More From Author