ELVIRA KOVAČ PREDSEDAVA ODBOROM ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Odbor za evropske integracije u okviru novog saziva Skupštine Srbije formiran je u petak, a za predsednicu Odbora izabrana je Elvira Kovač iz Saveza vojvođanskih Mađara, koja je tu funkciju obavljala i u prošlom sazivu Parlamenta. Na mesto potpredsednice izabrana je Dubravka Filipovski, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke.

Elvira Kovač je i u prošlom sazivu vodila Odbora za evropske integracije, a prethodno bila zamenica predsednika Odbora. Trenutno je potpredsednica SVM, čiji je član od 2000. godine. Od sredine 2007. godine je narodna poslanica u Narodnoj skupštini i u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. U više saziva parlamenta je članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za prava deteta, kao i Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

“Čast je što još jednom mogu biti predsednik Komiteta za evropske integracije. Hvala na poverenju! Radićemo na reformema i u budućnosti, jer je obnova Evropske unije neophodna u mnogim oblastima. Potreban je napredak i u oblasti proširenja, Srbija zaslužuje napredak u ovoj oblasti.” – rekla je Elvira Kovač

Odbor za evropske integracije razmatra sve predloge zakona koje podnosi Vlada, a kojima se vrši usklađivanje nacionalnih propisa sa pravnim tekovinama EU. Njegove nadležnosti jesu da razmatra predloge zakona i drugih opštih akata sa stanovišta njihove prilagođenosti propisima EU i Saveta Evrope, kao i da o tome izveštava Narodnu skupštinu.

Pored toga, Odbor razmatra planove, programe, izveštaje i informacije o postupku stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, prati realizaciju strategije pridruživanja, predlaže mere i pokreće inicijative za ubrzavanje realizacije strategije pridruživanja u okviru nadležnosti Narodne skupštine, predlaže mere za uspostavljanje opšteg, nacionalnog sporazuma o pridruživanju Srbije evropskim institucijama.

You May Also Like

More From Author