BAČKA TOPOLA NA SPISKU FINANSIRANIH PROJEKATA POKRAJINE

Pokrajinska vlada je obezbedila i 735,8 miliona dinara za nastavak projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, a novac je dodeljen opštinama Bačka Palanka, Bačka Topola i Srbobran. Reč je o projektima koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i povećanju zaposlenosti u Vojvodini.Biće nastavljeno finansiranje izgradnje kompleksa zatvorenih bazena u Bačkoj Topoli sa pratećim sadržajima – druga faza (505,6 miliona dinara)

Pokrajinska vlada, preko konkursa Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, u ovoj godini sa 2,6 milijardi dinara finansira i sufinansira 15 projekata na teritoriji 13 lokalnih samouprava u oblastima saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, kao i razvoja sporta.

Pokrajinska vlada je obezbedila i 735,8 miliona dinara za nastavak projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, a novac je dodeljen opštinama Bačka Palanka, Bačka Topola i Srbobran. Reč je o projektima koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i povećanju zaposlenosti u Vojvodini.

Biće nastavljeno finansiranje izgradnje kompleksa zatvorenih bazena u Bačkoj Topoli sa pratećim sadržajima – druga faza (505,6 miliona dinara), kao i uređenja centralne gradske zone u Bačkoj Palanci (162,9 miliona dinara) i centralnog gradskog trga u Srbobranu (67,3 miliona dinara).

Reč je o kompleksu zatvorenih bazena, koji će činiti plivački, dečji i kružni bazen, a koji će se koristiti kako za sportska takmičenja, tako i za rekreativne svrhe. Predviđa se izgradnja saobraćajnog priključka prema prostoru za parkiranje za potrebe stadiona TSC-a i bazena.Ukupno je predviđeno 30 parking mesta za potrebe bazena.

Projektovan je jedan veći bazen za plivanje dimenzija 25×21 m dubine od 1,8 m do 1,4 m i jedan mali bazen za decu dimenizija 8×12 m. Dubina malog bazena je od 0,90 m. Promena dubine u većem bazenu za plivanje je postepena. Na južnoj strani objekta projektovan je bazen sa termalnom vodom kružnog oblika dubine 0,90 m.

Ukupna planirana vodena površina je 679,23 m2, dok je maksimalni jednovremeni kapacitet bazena je do 270 ljudi, navodi se u specikaciji radova.

U okviru kompleksa predviđen je i zatvoreni pešački most sa ciljem spajanja objekta bazena i planiranog budućeg sadržaja na susednoj parceli gde je fudbalskI stadion u okviru čega se predviđa i hotelski kompleks sa welness blokom.

Inače,  bazenski kompleks se gradi na mestu nekadašnjeg „Venusa“, koji je  decenijama bio ruiniran. U prvoj fazi objekat je završen u konstruktivnom smislu, dok druga faza podrazumeva završne građevinske radove i opremanje bazenskom tehnikom, sistemima za grejanje i hlađenje.

You May Also Like

More From Author