SUNCE I VETAR PROIZVODIĆE STRUJU U BAČKOJ TOPOLI

Odbornici SO nedano, usvojili Odluku o izradi plana za izgradnju solarne i vetroelektrane kapaciteta 9,99 MW na području katastarske opštine Bačka Topola – Njegoševo, Novo Orahovo i Gunaroš. Izradi Plana pristupa se na osnovu inicijative investitora B2 ENERGIA DOO КIКINDA sa sedištem u Mokrinu. Na području od oko 1.125 hektara, Kompanija “Electron Energy Beta” iz Subotice je zainteresovan za izgradnju četiri vetrogeneratora

Dobijanje električne energije iz solarnih panela i vetrogeneratora je trenutno najbrže rastući obnovljivi izvor energije. Taj trend je prisutan i u našoj zemlji, a po svemu sudeći uskoro će biti i u Bačkoj Topoli. Odbornici Skupštine opštine nedavno su usvojili Odluku o izradi plana za izgradnju solarne i vetroelektrane kapaciteta 9,99 MW na području katastarske opštine Bačka Topola – Njegoševo, Novo Orahovo i Gunaroš. Izradi Plana pristupa se na osnovu inicijative investitora B2 ENERGIA DOO КIКINDA sa sedištem u Mokrinu, zainteresovan za izgradnju kompleksa solarnih elektrana sa pratećom infrastrukturom na površini oko 36 ha. Isto tako Kompanija “Electron Energy Beta” iz Subotice podnela je upravi Opštine Bačka Topola inicijativu za donošenje odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrane “Bačka Topola”, na području katastarskih opština Njegoševo, Novo Orahovo i Gunaroš.

Ova kompanija se bavi upravljanjem investicija u oblasti obnovljivih izvora energije, a imaju nameru da započnu realizaciju projekta izgradnje ovdašnje vetroelektrane, prepoznajući ovo područje kao “perspektivno za iskorišćavanje energije vetra”,

Stručnjaci kažu da je, pre svega, isplativa u kontekstu dekarbonizacije, odnosno napuštanja upotrebe uglja, a pozitivna je i sa aspekta zaštite životne sredine i razvoja ekonomije u Srbiji.

Povodom ovog, za nas značajnog projekta, biće organizovana i javna rasprava o izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Realizovaće se samo u slučaju da se utvrdi da nema nikakvog negativnog uticaja na okolinu. Obnovljivi izvori energije su veoma važni, na ovaj način možemo da smanjimo emisiju ugljen dioksida i zbog toga Opština Bačka Topola podržava ove projekte – kazao je danas predsednik opštine Adrian Satmari.

You May Also Like

More From Author