PERUTNINA -NOVA FARMA KOKOŠAKA U BAČKOJ TOPOLI

PERUTNINA PTUJ – TOPIKO,  u Bačkoj Topoli planira gradnju farme za uzgoj kokošaka na parceli površine 47.320 m2, gde će objekti zauzeti 18.808,80 m2.

Držanjem živine u objektima, proizvodnja je moguća tokom cele godine. Maksimalnim korišćenjem genetskog potencijala živine, uz učešće minimalnog fizičkog rada, u poslednjeih decenija stekli su se uslovi za organizovanje farmskih gazdinstava koja uz udruživanje predstavljaju ekvivalent industrijskoj farmskoj proizvodnji, naveode stručnjaci . Otuda nova ideja živi u praksi.

Prema urbanističkom projektu, predviđena je izgradnja kompleksa farme za uzgoj živine sa svim pratećim sadržajima, kolskim i pešačkim prilazima, saobraćajnim i manipulativnim površinama, parking mestima, zelenim površinama i pratećom mrežom infrastrukture.

Predviđeni kapacitet farme, koja se sastoji od sedam objekata za uzgoj živine je 315.000 pilića po turnusu, tj. 45.000 životinja po objektu u svakom turnusu. U toku godine predviđeno je oko šest ciklusa uzgoja pilića. Između dva ciklusa potrebno je objekte očistiti, oprati, dezinfikovati i ostaviti minimum dve nedelje prazne, pre započinjanja novog ciklusa.

U poslednjih 20 godina proizvodnja jaja u Srbiji je između 1,3 i 1,4 milijardi jaja godišnje sa tendencijom porasta poslednjih godina. U 2019. godini devet miliona koka nosilja proizvelo je 1,8 milijardi komada konzumnih jaja, a te godine proizvedeno je 114.000 tona živinskog mesa. Proizvodnja živinskog mesa predstavlja jedan od najbržih proizvodnih procesa koji traje od 42 do 45 dana. Eto i novog doprinosa uvećanju proizvodnje iz bačke Topole.

I direktor Poslovnog udruženja „Zajednica živinara” Rade Škorić smatra da se udruživanjem u živinarstvu može postići boljitak i objašnjava da će se šanse za izvoz povećati u pristupnom procesu EU kada Srbija ispuni neophodne standarde, jer godinama izvozi samo u Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Crnu Goru.

You May Also Like

More From Author