Loading

wait a moment

Month: April 2021

RAZGOVOR O POVLAĆENJU SREDSTAVA IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE ZA POTREBE BAČKE TOPOLE

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je ove godine za Bačku Topolu izdvojio 834.000 dinara. Aleksandar Sofić je naveo da je Bačka Topola dobar primer opštine koja aktivno uzima učešće u svim konkursnim aktivnostima koje sporovodi Više…

KONAČNO REŠENJE, ZA ZAŠTITU KRIVAJE, DO JESENI

 Projektom je predviđena izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda pre ispuštanja u vodotok reke Krivaje, s pratećim objektima i infrastrukturom. Za ovo postrojenje, za koje su radovi počeli u martu,prošle godine, iz pokrajinskog budzeta preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Više…