RECIKLAŽNI CENTAR PUNOM PAROM

Želja je da nastave podelu plavih kanti i uspostavljanje sistema primarne separacije otpada, a istovremeno i da rade na podizanju svesti građana o značaju reciklaže. “Želim da zahvalim predstavnicima šest opština na dobroj saradnji i zato što su svojom posvećenošću pokazali da žele da promene na bolje ekološku sliku u svojim sredinama – izjavila je nedavno ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

Kako bi se dugoročno rešio problem otpada u regionu, grad Subotica i opštine Bačka Topola, Kanjiža, Senta, Mali Iđoš i Čoka su za svoj region osnovale zajedničko preduzeće „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica čiji je zadatak da izgradi nov, savremeni regionalni sistem za upravljanje otpadom u skladu sa evropskim standardima. Rad daje prve optimistične rezultate.

Gradu Subotica i opštinama Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka, Kanjiža, Senta i Novi Kneževac nedavno je je dodeljeno 25 vozila, 17 autosmećara i osam autopodizača kontejnera, što će unaprediti upravljanje otpadom na njihovim teritorijama, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

“Upravljanje čvrstim otpadom je jedan od prioriteta Ministarstva koje vodim i problem koji možda i najviše muči građane Srbije. Zato smo danas obišli i regionalni centar koji će, upravo zahvaljujući ovoj opremi, raditi u boljem i većem kapacitetu. Želim da zahvalim gradonačelniku Stevanu Bakiću i predstavnicima šest opština na dobroj saradnji i zato što su svojom posvećenošću pokazali da žele da promene na bolje ekološku sliku u svojim sredinama – izjavila je nedavno ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

Subotički reciklažni centar se nalazi na kompleksu Regionalne deponije, dok se ostalih šest reciklažnih centara nalaze na teritoriji svojih opština (Bačka Topola, Kanjiža, Novi Kneževac, Čoka, Mali Iđoš, Senta). Radom centara za sakupljanje otpada u svakoj opštini se obezbeđuje mogućnost za odvojeno prikupljanje kabastog otpada i onih vrsta otpada, koje je zabranjeno bacati u kantu za smeće ,

Odbornici su na MINULOJ SEDNICI SO BAČKA TOPOLA dali saglasnost na Program i Poseban program za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom Regionalne deponije Subotica za 2024 godinu. Region Subotica obuhvata 225.000 stanovnika iz šest opština, prikuplja, selektuje i dalje distribuira otpad nastao u Subotici, te opštinama Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac. Želja je da nastave podelu plavih kanti i uspostavljanje sistema primarne separacije otpada, a istovremeno i da rade na podizanju svesti građana o značaju reciklaže. Direktor Regionalne deponije Gligor Gelert sa skupštinske govornice podsetio je da je prošle godine na Regionalnu deponiju u Subotici odloženo 60 hiljada tona otpada, a plan je da i ove godine prime iste količine.

 Postrojenje za razdvajanje sekundarnih sirovina. U ovom postrojenju će se razdvajati otpad po vrstama i svojstvima, i na ovaj način će se dobiti sekundarne sirovine spremne za presovanje, baliranje i odlaganje u prostor za smeštaj, gde će se sirovine odlagati do daljeg slanja u reciklažne centre. Suština postrojenja je da se izdvoji sav otpad koji ne može da se reciklira, kako bi do tela deponije dospeo samo onaj deo otpada, koji ne može ni za šta drugo da se iskoristi.

Građani mogu odlagati u reciklažna dvorišta: papirnu i kartonsku ambalažu, PET boce, plastiku, staklenu ambalažu, limenke i konzerve, tekstilni otpad, biorazgradivi otpad (ambalažno drvo, drvene gajbe, neobrađeno drvo, lišće, trava, granje iz bašte, otpad iz hortikulture, ostaci povrća i voća), kao i kabasti otpad iz domaćinstva poput nameštaja, kupatilskih sanitarija, podnih obloga i sl.

Može se donositi i prazna ambalaža pesticida, abrazivnih i hemijskih preparata, prazna ambalaža lepkova, boja, lakova, kao i elektronski i električni otpad, kablovi, otpadne gume, motorna otpadna ulja, akumulatori i baterije, sijalice, građevinski otpad iz domaćinstva.

You May Also Like

More From Author