IZLOŽBA NAORUŽANJA I TEHNIKE U KASARNI “BAČKA”

Ovogodišnju akciju „Otvoreni dan“ Prva brigada Kopnene vojske organizovaće garnizonu Bačka Topola, u kasarni „Bačka“. Biše to prilika da se gradjanstvo upozna sa naoružanjem, opremom i sredstvima mehanizovanih, artiljerijskih, izviđačkih i inžinjerijskih jedinica, ,15. maja 2024. godine u vremenskom periodu od 9.00-13.00 časova. Prilika za upoznavanjem sa naoružanjem, opremom i sredstvima mehanizovanih, artiljerijskih, izviđačkih i inžinjerijskih jedinica.

U organizovanje „Otvorenog dana“ su se aktivno uključili i organi lokalne samouprave. . Akciji „Otvoren dan“ PODRŠKU SU DALI PREDSEDNIK OPŠTIN ADRIJAN SATMARI, PRDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE SAŠA SRDIĆ i članOVI opštinskog veća.

Prisutni će imati imali priliku da vide kako izgleda jedan običan dan u vojsci, kakvim sredstvima raspolaže njihova vojska, kao i da prisustvuju nekim aktivnostima obuke i pokaznim vežbama.

Prema rečima aktera Otvorenog dana – Cilj je da gledaoci, makar i u kratkom vremenu, doživite Vojsku Srbije, upoznaju se sa načinom života i rada u vojnom objektu, da razgledaju naoružanje i vojnu opremu kojom raspolažu ovde, u Bačkoj Topoli, da se nečega podsetite, ali i da vidite i dožive pripadnike Vojske Srbije kao sugrađane.

You May Also Like

More From Author